UBND thành phố Cam Ranh chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm và góp ý để xây dựng hệ thống chính quyền phục vụ ngày tốt hơn.

Mọi thông tin đóng góp của khách hàng chỉ sử dụng trong công tác nghiên cứu, điều tra xã hội học. Chúng tôi bảo đảm thông tin quý khách hàng sử dụng đúng mục đích với phương châm "SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀ MỤC TIÊU CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH".

Quý khách hãy gửi cho chúng tôi biết ý kiến từ Form bên dưới.
Trân trọng cảm ơn!